Photo animal Photo animal
Photo mask
Odprti smo:
April - september od 9:00 do 19:00

Rdečevrati kenguru Macropus rufogriseus

Rdečevrati kenguru
Vloga v naravi

Omogočajo kalitev semen

Kenguruji v ekosistemu opravljajo številne pomembne naloge. Z objedanjem zeli in grmičevja preprečujejo zaraščanje travišč z gozdom. Med skakanjem teptajo tla, s čimer semena potisnejo v zemljo in tako omogočijo njihovo kalitev. Na svojem kožuhu semena tudi raznašajo, z iztrebki in urinom pa bogatijo tla.

Vzroki ogroženosti

Stabilna populacija

Znanstveniki ocenjujejo, da v naravi živi približno 15 milijonov rdečevratih kengurujev. Vrsta ni ogrožena, saj je njena populacija stabilna, široko razširjena in prisotna na mnogih zavarovanih območjih. Njihovo številčnost v nekaterih delih Avstralije omejujejo plenilci, predvsem dingi. Zaradi pogostega zadrževanja ob robu cestišč številni kenguruji končajo pod avtomobilskimi gumami. Nesreče poizkušajo preprečiti z zvočnimi in svetlobnimi efekti na avtomobilih, a se ukrepi večinoma kažejo kot neučinkoviti. Nekateri kmetje kenguruje gojijo za meso in usnje. Ker veljajo za škodljivce, jih ponekod zastrupljajo ali lovijo s pastmi, svoje posesti in vodne vire pa pred njimi varujejo z ograjami.

Kako lahko pomagaš?
World map
Naravovarstveni status:
lc
EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
Pri več vrstah kengurujev (npr. pri velikih rdečih kengurujih) so opazili, da so pretežno levičarji, rdečevrati kenguruji pa približno enakovredno uporabljajo obe sprednji okončini.
Med skakanjem kenguruji vdihnejo ob odskoku in izdihnejo ob pristanku, ko prebavila pritisnejo ob prepono.
Zelo dobro vohajo, nekateri primerjajo natančnost njihovega voha z vohom morskih psov.
Vsak uhelj se lahko obrne za 180°.