Photo animal
Photo mask
Odprti smo:
April - september od 9:00 do 19:00
Zgodovina Živalskega vrta Ljubljana
Zgodovina Živalskega vrta Ljubljana

 

Živalski vrt Ljubljana je bil ustanovljen leta 1949. Prve kletke so bile nameščene v središču Ljubljane, leta 1951 pa se je preselil na današnje območje - jugozahodni del Rožnika, kjer zavzema 19,6 ha površine in ima 6,5 km sprehajalnih poti. Vsako leto nas obišče okoli 260 000 obiskovalcev. Od leta 1988 se razvijamo kot sodoben živalski vrt. Vsaki živali uredimo čim bolj naraven prostor, ki vsebuje vse, kar določena žival potrebuje: prostor za spanje, sončenje, kopanje, iztrebljanje, opazovanje, skrivanje in se od vrste do vrste razlikuje.
Gojimo domorodno živalstvo Slovenije in nekaj tujerodnih predstavnikov dvoživk, plazilcev, ptičev in sesalcev.

 

V 19. stoletju so prikazovali živali v cirkuških manažerijah. Veliko različnih vrst so razstavljali v kletkah. Zanimala jih je predvsem sistematika in raznovrstnost živalskih vrst. V 20. stoletju so nastali živalski vrtovi, ki prikazujejo živali v čim bolj naravnem okolju, poudarek je na ekologiji. V 21. stoletju nastajajo centri za varstvo narave, kjer prikazujejo ekološko soodvisnost med neživo in živo naravo ter odnose znotraj vrst. Pomembno je varstvo narave in naravnega okolja.
Knjiga Živalski vrt Ljubljana, Jubilejni pogled v zgodovino in prihodnost