Photo animal Photo animal
Photo mask

Perzijski leopard Panthera pardus saxicolor

Perzijski leopard
Vloga v naravi
Krovna vrsta

Leopardi so v svojih življenjskih okoljih pomembni kot krovne vrste v prehranjevalni mreži (t.j. plenilci, ki sami niso plen drugim vrstam), raznašajo lahko tudi pelod in semena, ki se primejo njihovega kožuha.
 
Vzroki ogroženosti
Ogroženi zaradi človeka

Čeprav so kot vrsta zelo razširjeni, so leopardi v nekaterih območjih ogroženi zaradi zmanjševanja življenjskega prostora in lova. Kar 5 od 9 podvrst, med njimi tudi perzijski leopard, je tako na seznamu IUCN dobilo oznako 'ogrožena' ali 'kritično ogrožena' vrsta.

Pri perzijskih leopardih največji dejavnik ogroženosti predstavlja drobljenje njihovega okolja zaradi dejavnosti ljudi. Tako so posamezne populacije perzijskih leopardov vedno bolj omejene na majhna območja, zelo oddaljena od sosednjih populacij. Ocenjujejo da nobena od populacij perzijskih leopardov ne šteje več kot 100 odraslih osebkov. Poleg tega jih ogrožajo tudi divji lovci.
 
Kako lahko pomagaš?
Ohranjanje podvrste v živalskih vrtovih in divjini

Število perzijski leopardov v divjini je ocenjeno na 871-1290. Trenutno poteka na območju Rusije, Irana, Armenije in Gruzije nekaj programov namenjenih ohranjanju podvrste. Projekti vključujejo: zbiranje bioloških podatkov, povečevanje zavarovanih področji, vzdrževanje habitatnih koridorjev ter izobraževanje javnosti.

V živalskih vrtovih po svetu je trenutno nekaj čez sto perzijskih leopardov, vključeni so v program EEP (European Endangered Species Programme). Več o programih ohranjanja živalskih vrst v evropskih živalskih vrtovih preberi tukaj.Program vračanja v naravo: V narodnem parku v Sočiju (Sochi National Park) v sodelovanju z organizacijo WWF od 2009 gojijo leoparde z namenom vračanja v divjino (Caucasus Biosphere Reserve). Več o projektu preberi tukaj.

 
World map
Naravovarstveni status:
en
EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
Mine, zlovešči ostanki vojn na Iransko-Iraškem območju, na nek način koristijo perzijskim leopardom, saj odvračajo divje lovce.
Številčnost plenilcev v okolju je nujno povezana z dostopnostjo plena, zato je za ohranjanje velikih mačk pomemben tudi nadzor populacij kopitarjev in drugih vrst.