Photo animal
Photo mask
Razpis za prosto delovno mesto
13.08.2019

Razpis za prosto delovno mesto Projektni sodelavec.

Razpis za prosto delovno mesto

PROJEKTNI SODELAVEC - M/Ž za 1 delavca


  • Opravljanje del na področju izobraževanja in dogodkov, pomoč


  • Pri pripravi programov formalnega izobraževanja in neformalnega izobraževanja,                  
    Pomoč pri pripravi vsebin informativnih tabel ter različnih gradiv, pomoč pri pripravi


  • Razstav, pomoč pri organiziranju seminarjev, kongresov in simpozijev, sodelovanje z


  • Mediji, ažurno obveščanje javnosti o ponudbi zavoda, pisanje in objavljanje oglasov


  • Ponudbe zavoda, nudenje informacij strokovni in drugi javnosti, sodelovanje pri


  • Postavitvi in ažurnosti spletnih vsebin zavoda, organizacija, promocija in prodaja


  • Pedagoških programov. Sodelovanje z različnimi strokovnimi organizacijami,sodelovanje


  • Z naravovarstvenimi organizacijami.  


Več...