Photo animal Photo animal
Photo mask
Odprti smo:
Junij Vsak dan od 9. do 19. ure, tudi na praznike
Julij Vsak dan od 9. do 19. ure, tudi na praznike

Azijski lev Panthera leo persica

Azijski lev
Vloga v naravi

Azijskega leva v naravovarstvu imenujemo tudi krovna vrsta. Če ohranimo leva, ohranimo vse rastlinstvo in živalstvo na njegovem območju. Azijski lev uravnava populacijo svojega plena. Poleg srnjadi, jelenjadi, antilop in divjih svinj plenijo celo opice in ptice, za hrano pa tekmujejo z drugimi plenilci.

Vzroki ogroženosti

Razširjen od Turčije do Indije

Azijski lev je bil nekoč razširjen od Turčije in Sirije preko Iraka, Irana in Pakistana do vzhodne Indije. V vzhodni Evropi je vrsta izumrla okoli leta 100 našega štetja, v Palestini pa v času križarskih vojn. Na vseh drugih območjih je preživel do sredine 19. stoletja. Iznajdba strelnega orožja, široko razširjen lov in izguba življenjskega prostora, so bili zanje pogubni.


Zadnje zatočišče

Do konca 19. stoletja je azijski lev preživel le v gozdu Gir v državi Gujarat na severozahodu Indije, kjer so leta 1880 zabeležili le še 12 levov. Zaradi pravočasne zaščite jih je bilo leta 1955 že 290, danes pa jih je okoli 650. Razširjeni so na območju, velikem za osem Triglavskih narodnih parkov. Azijski lev je v Indiji popolnoma zaščiten od leta 1972. Zaradi različnih ukrepov v zadnjih petdesetih letih se število azijskih levov še vedno povečuje. Zmanjšanje števila pašne živine v gozdu Gir in nadzor požarov sta omogočila obnovo vegetacije ter s tem številčnejši plen, kar je pripomoglo k povečanem številu levov.


Grožnje v današnjem času

Danes leve ogroža konflikt s človekom zaradi škode v živinoreji ter napadov levov na ljudi. Pogost je krivolov in okoljske nesreče, kot so požari.

Težava je tudi parjenje levov v sorodstvu in s tem zmanjšana genetska pestrost populacije. Zato so bolj občutljivi na morebitne izbruhe bolezni.


Projekt za ponovno naselitev azijskih levov v Indiji

V petdesetih letih prejšnjega stoletja so biologi indijski vladi svetovali, naj ponovno vzpostavi vsaj še eno nekdanjo divjinsko populacijo azijskih levov, da bi tako zagotovili boljše genetsko stanje teh levov in preprečili, da bi edina obstoječa populacija izginila zaradi morebitnega izbruha epidemije. Leta 1956 je Indijski odbor za divjinske živali sprejel predlog vlade države Utar Pradeš, da ustanovi naravni rezervat za novo naselitev levov, z imenom Chandra Prabha, ki je obsegal 96 kvadratnih kilometrov v vzhodnem delu Utar Pradeža, kjer so podnebje, teren in vegetacija podobna razmeram v gozdu Gir. Leta 1957 so v naravni rezervat naselili enega samca in dve samici. Leta 1965 je ta populacija obsegala 11 živali, ki so kasneje izginile.

Nova pobuda je nastala v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja. Državni uradniki v Gujaratu so se temu uprli, saj bi njihov gozd Gir izgubil status edinega domovanja azijskega leva na svetu. Država Gujarat je vložila več ugovorov, zato je zadeva šla pred indijsko vrhovno sodišče, ki je potrdilo projekt.


Načini varovanja

Lokalno prebivalstvo je zelo strpno do azijskih levov, saj jih imajo za del svoje naravne dediščine. Za ohranitev pozitivnega odnosa država izboljšuje živinorejske prakse, razvija različne gospodarske spodbude ter skrbi za varnost ljudi.

V Indiji si prizadevajo oblikovati koridorje za prost prehod levov ter ustanoviti vsaj še eno divjinsko populacijo na drugem območju. Tako bi povečali genetsko raznolikost ter zmanjšali tveganje izumrtja zaradi morebitne epidemije ali okoljskih nesreč.


Iranski projekt

Leta 1977 je Iran poskušal obnoviti populacijo levov s prevozom levov iz gozda Gir v Narodni park Arzhan, vendar je projekt naletel na odpor lokalnega prebivalstva in zato ni bil izveden.

Kako lahko pomagaš?

Kot popotniki bodite prizanesljivi opazovalci narave in podpirajte lokalne ohranitvene programe. Pozorni bodite pri nakupih, saj z mnogimi spominki naravnega izvora podpirate uničevanje vrst in naravnega okolja. 

Kot uporabniki izbirajte izdelke, ki so pridobljeni na sonaraven in etičen način. Ne kupujte živih divjinskih živali, ker bi se vam smilile, saj bo vsako, ki jo ''rešite'', nadomestila nova iz narave. 


Naravovarstvene organizacije

Za ohranjanje azijskih levov si prizadevajo različne naravovarstvene organizacije. Na njihovi spletni strani lahko preverite podrobnosti o njihovih dejavnostih:


Cat specialist group

- Svetovna fundacija za prostoživeče živali (World wildlife foundation)


Izobraževanje ljudi je ključnega pomena pri ohranjanju azijskih levov

Poleg raziskav, ki omogočajo vpogled v biologijo azijskih levov, naravovarstveniki poskušajo povečati strpnost ljudi, ki živijo na območju življenjskega prostora leva. Javnost izobražujejo, kako ravnati v primeru srečanja z levom. V živalskih vrtovih ljudi izobražujemo o vzrokih ogroženosti levov ter ozaveščamo o nezakonitih nakupih živalskih in rastlinskih delov.

Naravovarstveni status:
en
EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC