Photo animal Photo animal
Photo mask
Enourno vodenje

V ZOO Ljubljana pripravljamo učne ure - enoruno vodenje.  V sklopu enournega vodenja vam omogočamo neposreden stik z nekaterimi manjšimi, udomačenimi, prostoživečimi živalmi, večje živali pa vodeno opazujemo v njihovih ogradah. Enourno vodenje je namenjeno organiziranim skupinam vseh starosti.

 

Podrobnosti

 

V okviru učne ure dosežemo in osvojimo učne cilje zapisane v učnih načrtih pri predmetih Spoznavanje okolja, Naravoslovje in Tehnika, Naravoslovje,  Biologija ter pri izbirnem predmetu Organizmi v naravnem in umetnem okolju. Na ta način sodelujemo z učiteljem pri razlagi in podajanju nove učne snovi, kot tudi pri samem utrjevanju znanja.

 

Cena

Vstopnina po veljavnem ceniku,

ter doplačilo za vodenje v višini 1 € na udeleženca.

10% popust za skupine nad 10 oseb.

 

Rezervacije

Informacije na narocila@zoo.si ali po telefonu 01 24 42 180.

 

Način plačila

Na blagajni živalskega vrta. 

 

Trajanje programa

Program izvajamo vse leto. Trajanje od 45 do 55 minut.

 

Število udeležencev

V eno skupino sprejmemo en razred oziroma največ 28 oseb.

 

 

Lepo vabljeni!

 

Enourno vodenje