Photo animal Photo animal
Photo mask
Odprti smo:
April - september od 9:00 do 19:00

Navadni vari Varecia variegata (variegata)

Navadni vari
Vloga v naravi

Raznašanje semen različnih rastlinskih vrst in opraševanje

Variji so skoraj izključno sadjejede živali, ki imajo veliko vlogo pri raznašanju semen različnih rastlinskih vrst. Jedo tudi nektar in cvetove ter delujejo kot opraševalci. Z občasnim objedanjem listja omejujejo rast dreves. Sami so plen za nekatere druge živali, denimo foso.Vari je neločljivo povezan s simbolom Madagaskarja, drevesom popotnikov (Ravenala madagascariensis). Z zobmi trgajo podporne liste cvetov, razpirajo cvetne liste in pijejo nektar. Na nosu in glavi jim ostaja cvetni prah, tega pa prenašajo na druge cvetove in jih oprašijo. Nobena žuželka, plazilec ali ptič nima dovolj moči, da bi raztrgal podporne liste na cvetu in ga oprašil, zato je vari glavni opraševalec te vrste.

Vzroki ogroženosti

Ena najbolj ogroženih vrst primatov na svetu

Vari je ena najbolj ogroženih vrst primatov na svetu. Čeprav so zelo slabo raziskani, nekateri podatki kažejo, da je velikost njihove populacije v zadnjih dveh desetletjih upadla za več kot 80 %. V naravi jih po nekaterih ocenah živi manj kot 10 000. So izjemno občutljivi na motnje v njihovem življenjskem prostoru (gradnja cest, sečnja dreves, spreminjanje gozdov v kmetijsko krajino), dodatno pa jih ogroža lov. Ker gre za največjo še živečo vrsto lemurjev, ki je povrh vsega dejavna podnevi, so za lovce zelo zaželen in dokaj lahek plen. Najdemo jih tudi na številnih zavarovanih območjih, vendar bi za uspešno varstvo vrste morali zaščititi dodatna območja.

Kako lahko pomagaš?

Programi ponovnega naseljevanja v naravo

Naravovarstveniki spodbujajo prebivalce Madagaskarja, da bi varije prepoznali kot karizmatično vrsto, ki jo je potrebno varovati. Uvrščeni so v dodatek I konvencije CITES, ki razen v izjemnih primerih prepoveduje trgovanje s to vrsto. Leta 2007 je dodatne ukrepe sprejela tudi madagaskarska vlada, ki je prepovedala lov na to vrsto.Čeprav so v naravi kritično ogroženi, se variji v človekovi oskrbi uspešno razmnožujejo. Občasno pa se pri živalih v ujetništvu pojavljajo različne genske bolezni. Ker celotna populacija v ujetništvu izvira le iz nekaj živali, so leta 1997 iz narave v ZDA pripeljali 8 nesorodnih živali, s katerimi so osvežili kri in omogočili uspešno razmnoževanje vrste tudi v prihodnje.Trenutno poteka več programov naseljevanja varijev iz ujetništva v naravo, pri čemer sodelujejo tudi številni živalski vrtovi. Programi se kažejo kot delno uspešni, saj številni variji v naravi po izpustu ne znajo preživeti.

 

World map
Naravovarstveni status:
cr
EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC