Photo animal Photo animal
Photo mask
Odprti smo:
April - september od 9:00 do 19:00

Emu Dromaius novaehollandiae

Emu
Vloga v naravi
Vloga v prehranjevalnem spletu

Emuji so pomemben člen prehranjevalnega spleta. Objedajo tako domorodno kot tujerodno rastlinstvo in na ta način omejujejo njegovo razširjenost. Ponekod veljajo za škodljivce, saj z lahkoto preskočijo varovalne ograje in si kosilo poiščejo na žitnih poljih. Po drugi strani rastlinam tudi koristijo, saj zmanjšujejo populacije številnih žuželk, kot so kobilice, črički, mravlje, vešče, hrošči in stenice. Hranijo se tudi z gosenicami in na ta način zmanjšujejo pritisk na rastline ter jim omogočajo boljšo rast. Emuji plenijo tudi majhne kuščarje, dvoživke in sesalce. Ker jedo različne plodove in semena, po naravi pa so nomadi, rastlinske vrste v svojih iztrebkih raznašajo na nova območja. V začetku 20. stoletja so tako izdatno pripomogli k razširjanju nekaterih vrst kaktusov, zato so ljudje populacijo emujev močno omejili z lovom.

Naravni plenilci

Največja avstralska ptica danes nima prav dosti naravnih plenilcev, v preteklosti pa je bila plen danes izumrlih orjaških varanov (rod Meglania - v dolžino so merili kar 7 metrov!), tasmanskih tigrov in nekaterih mesojedih orjaških vrečarjev. Danes je največji plenilec emujev dingo, občasno si ga privoščijo tudi repati orli.

Njihova gnezda z jajci so posebna poslastica večjim kačam, kuščarjem in nekaterim pticam. Plenijo jih tudi lisice, ki so v Avstraliji tujerodna vrsta.
Vzroki ogroženosti
Ogroženost

Vrsta je široko razširjena in številčna. Po nekaterih ocenah v naravi živi 725 000 emujev, pogosti pa so tudi v ujetništvu. Čeprav je njihova populacija na Tasmaniji s prihodom evropskih priseljencev opazno upadla, je danes stabilna. Pojavljajo se naravna nihanja, odvisna od količine dežja. Vrsta ni ogrožena. Določene (izolirane) populacije v Novem Južnem Walesu ogrožajo pogosti trki z vozili in naraščajoče število podivjanih psov in prašičev, ki plenijo njihova gnezda.
Kako lahko pomagaš?
Včasih so živele tri vrste emujev. Dve sta izumrli zaradi pretiranega lova. Pomagaš lahko tako, da spremljaš in se izobražuješ o živalih ter ukrepaš, ko je to potrebno.
World map
Naravovarstveni status:
lc
EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
Posamezen emujev korak med tekom je lahko dolg do 3 metre.
Emuji se selijo in lahko v iskanju s hrano bogatega okolja prepotujejo več sto kilometrov, tudi po 15 - 25 km na dan.
Emuji nimajo golše, a je njihov požiralnik raztegljiv zaradi vzdolžno nagubane stene. Tako lažje požirajo večje kose hrane in v požiralniku tudi shranjujejo hrano pred nadaljnjo prebavo.
Emuji so samotarske živali, a se v času parjenja sporazumevajo z bobnečim oglašanjem, ki se lahko sliši do 2 km daleč.