Photo animal Photo animal
Photo mask
Odprti smo:
April - september od 9:00 do 19:00

Sajmiri Saimiri boliviensis

Sajmiri
Vloga v naravi

Uravnavajo velikost populacije škodljivcev

Sajmirji so pomemben člen prehranjevalnega spleta. Ker jedo sadje, v ekosistemu delujejo kot raznašalci semen (nekatera semena lahko vzklijejo šele, ko jih aktivirajo črevesni sokovi živali), njihovi iztrebki pa delujejo tudi kot gnojilo. Plenijo različne žuželke, s čimer uravnavajo velikost populacije škodljivcev in s tem vplivajo na rast drevesnih vrst. S smukanjem poškodovanih listov iz gozda odstranjujejo mrtvo maso. Plenijo tudi ptice, njihova jajca in netopirje. Sajmirji so sami hrana za harpije in druge ujede, kače ter jaguarje.

Vzroki ogroženosti

Uničevanje habitata in preprodaja

Ponekod sajmirje še danes lovijo za hrano, pogosto pa tudi za preprodajo. Marsikje v svetu se namreč tudi sajmirije ulovljene v divjini prodaja kot hišne ljubljenčke ali za poskusne živali. Populacija sajmirjev je trenutno stabilna, čeprav ljudje rušimo naravno ravnovesje njihovega življenjskega prostora. Njihov habitat izginja zaradi izsekavanja gozda in širjenja površin, namenjenih kmetovanju (npr. palmovi nasadi). Dodatno težavo predstavljajo pesticidi, s katerimi se kmetovalci branijo pred “škodljivci” (nevretenčarji) ter tako posredno zastrupljajo tudi opice, saj so nevretenčarji dnevno na njihovem jedilniku. Posamezne živali izgubijo življenja, ko plezajo na daljnovode in se dotaknejo žice, po kateri teče elektrika.

Kako lahko pomagaš?

Povpraševanje - ponudba

Sajmirji so družabne živali, ki v naravi bivajo v skupinah. Ob človeku so pogosto osamljeni, zato niso primerni za hišnega ljubljenčka. Bi jih divji lovci še lovili, če po njih ne bi bilo povpraševanja? Verjetno poznaš odgovor. Sajmirje si raje oglej v živalskem vrtu. Preveri aktivnosti, s katerimi nevladne organizacije varujejo sajmirje v naravi.

World map
Naravovarstveni status:
lc
EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC
Problematiko ogroženih vrst zgledno rešuje Costa Rica, ki se je kot prva država na svetu usmerila v ekoturizem. Tovrstna dejavnost ima na vrste minimalen vpliv, del zaslužka iz dejavnosti pa vložijo v ohranjanje habitatov ogroženih vrst.