Photo animal Photo animal
Photo mask
Odprti smo:
April - september od 9:00 do 19:00

Dvogrba kamela Camelus bactrianus

Dvogrba kamela
Vloga v naravi

Na istem mestu se nikoli ne zadržijo dovolj dolgo, da bi rastlinje popasle do konca

Kot največji rastlinojedi v puščavi Gobi kamele opravljajo številne pomembne naloge. Objedajo redko rastlinstvo, vendar pa ga za razliko od vnešenih tujerodnih vrst ne uničujejo. Skozi milijone let evolucije se je namreč razvilo ravnovesje, ki zagotavlja obstoj kamel, seveda pa tudi rastlin, s katerimi se hranijo.Kamele z objedanjem rastlinja spodbujajo njegovo rast, vendar se nikoli na istem mestu ne zadržijo dovolj dolgo, da bi ga popasle do konca. Tako imajo rastline vedno priložnost, da se obrastejo.Poleg zelenja kamele jedo tudi trnate vejice, suhe dele rastlin, stebla in koreninice. Ko kamele odpotujejo na novo lokacijo, s seboj v kožuhu in prebavilih odnesejo semena različnih rastlinskih vrst Semena v iztrebkih preživijo in vzklijejo na novi lokaciji. Iztrebki so pomemben vir hranil in vode za različne vrste žuželk.Kamele v naravi plenijo volkovi, njihova trupla (mrhovina) pa so pomemben vir hrane za številne ptice ujede, nekatere manjše sesalce in žuželke.

 

Vzroki ogroženosti

Na robu izumrtja

Čeprav po nekaterih ocenah samo v Aziji v ujetništvu živi več kot 2 milijona domačih dvogrbih kamel, so divjinske kamele na robu izumrtja. Razdrobljeno živijo na 4 ločenih območjih v puščavi Gobi, njihova skupna številčnost pa je ocenjena na manj kot 1000.Vrsto so v preteklosti močno prizadele človeške dejavnosti. Zaradi razvoja industrije in rudarjenja je izgubila večino življenjskega prostora, del ozemlja pa je bil dolga leta uporabljen celo kot poligon za preizkus jedrskega orožja. Dvogrbe kamele morajo za preživetje tekmovati za hrano in vodo s “priseljeno” pašno živino. Ena od naseljenih vrst je tudi domača kamela, ki se uspešno pari z divjinskimi predstavniki, pri tem prihaja do mešanja genov in izgubo genskih posebnosti divjih kamel. Kmetje kamele pogosto obravnavajo kot škodljivce in jih zato nezakonito ubijajo. Ponekod jih še vedno lovijo za hrano ali za šport.Domače dvogrbe kamele so naselili na številna nova območja, kjer danes živijo kot divjinske živali. Največjo populacijo kamel danes najdemo v Avstraliji, ki po načrtnem omejevanju populacije v zadnjih letih še vedno šteje približno 300 000 živali! V divjini tam skupaj živijo tako enogrbe kot dvogrbe kamele, ki se med seboj tudi uspešno parijo.

 

Kako lahko pomagaš?

Ohranitev divjinskih kamel

V teku je projekt organizacije Wild Camel Protection Fundation, s katerim želijo ohraniti divjinske kritično ogrožene dvogrbe kamele v puščavi Gobi. Poleg ozaveščanja javnosti in raziskovalnih dejavnosti v raziskovalnem centru kamele tudi vzrejajo in vračajo v naravo. Vse o njihovi dejavnosti in o tem, kako lahko pri tem sodeluješ, najdeš na spletni strani: http://www.wildcamels.com.

 

World map
Naravovarstveni status:
cr
EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC