Photo animal Photo animal
Photo mask

Črna čopičarka Callithrix penicillata

Črna čopičarka
Vloga v naravi
Drevesni zajedavci

Črne čopičarke se v največji meri prehranjujejo z drevesnimi sokovi. Na ta način poškodujejo in izčrpavajo drevesa. Ker drevesom v zameno za to ničesar ne vrnejo, pravimo tovrstnemu odnosu zajedavstvo.

V krajših sušnih obdobjih, živijo v sožitju z drevesi, saj se zadovoljijo s “sadno dieto”. Prehranjevanje s plodovi drevesnim vrstam zagotovi razširjanje semen. V času dolgotrajne suše se lahko prelevijo tudi v prave plenilce. Pot na jedilnik takrat najdejo tudi žuželke in mehkužci, uplenijo pa tudi gnezdo s ptičjimi jajci ali mladiči in manjše vretenčarje.
Te živahne opice so pomemben vir hrane za številne plenilce. Njihova najhujša grožnja so ujede, plenijo pa jih tudi kače in divje mačke.
Vzroki ogroženosti

 
Kako lahko pomagaš?
World map
Naravovarstveni status:
lc
EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC