Photo animal Photo animal Photo animal
Photo mask
Odprti smo:
April - september od 9:00 do 19:00
Naravoslovni dan Prometni ZOO

ZOO Ljubljana je velika učilnica, v kateri se lahko srečamo s številnimi vZOOri iz narave. Do učnih ciljev se pripeljemo s poZOOrnostjo, ki jo usmerjajo živalski vZOOrniki. Povezava med naravo in znanostjo se združuje v bioniki. 


Na naravoslovnem dnevu žival zebro primerjamo s prehodom za pešce. Spoznavamo poti, ki jih uporabljajo živali ter njihove stečine primerjamo s pločniki in cestami. Za vidnost v prometu otroke spodbujamo k uporabi odsevnikov, kresničk in svetil, pri tem pa vzpostavimo povezavo z očmi velikih mačk in živalmi, ki oddajajo lastno svetlobo. Pri tem so nam zgled tudi živali s sporočilnimi barvami, s katerimi nekatere opozarjajo na nevarnost ali neužitnost (močerad), druge pa se prikrijejo v okolju (antilopa). V prometu je pomembna uporaba zaščitne opreme kot so varnostni pas, čelada, hrbteničnik ter ščitniki za kolena, komolce in zapestja. Pri tem opazujemo živali ter ugotavljamo, kako je narava poskrbela za njihovo zaščito pred plenilci in poškodbami (želva, pasavec, kamela). Otroci razvijajo ročne spretnosti in ustvarjalnost ob izdelavi kresničke v obliki živali, ki jo lahko nalepijo ali obesijo na šolsko torbico ali pa izdelajo želvo po tem, ko so jo izkustveno spoznali in doživeli.


Zakaj je naravoslovni dan Prometni ZOO prava izbira za vas?

Veščine prometne varnosti pridobivamo po metodi izkušenjskega učenja, ki vključuje:


SREČANJE Z ŽIVALMI, ki smo jih v Prometnem ZOO poimenovali vZOOrniki. To so živali, ki so navdahnile prenos izzumov narave v tehnologijo človeka na področju prometa. Pri tem opazujemo živali ter ugotavljamo, kako je narava poskrbela za njihovo zaščito pred plenilci in poškodbami. Živali tudi zelo pozitivno vplivajo na motivacijo otrok pri učenju in pomnenju.


ZANIMIVE DIDAKTIČNE IGRE, BIOLOŠKI MATERIAL IN REKVIZITE s katerimi otroci nadgradijo teoretično znanje o prometu. V prometu je pomembna uporaba zaščitne opreme kot so varnostni pas, čelada, hrbteničnik, ter ščitniki za kolena, komolce in zapestja.

IZDELAVO ENOSTAVNEGA IZDELKA na temo prometa s katerimi otroci razvijajo ročne spretnosti in ustvarjalnost. Izdelek odnesejo domov in ga uporabljajo v cestnem prometu.

DELOVNI LIST, ki ga lahko izpolnite tudi v vrtcu /šoli in nadaljujete z osvajanjem znanja o prometu. 


OSVOJENE CILJE, ki se tičejo kurikuluma za vrtce in učnega načrta, učne priprav za izvedbo vaj gibanja in varnosti v prometu.

Naravoslovni dan Prometni ZOO