Photo animal Photo animal Photo animal
Photo mask
Enourno vodenje

Skladno z novimi vladnimi ukrepi, ki so stopili v veljavo (15. 9. 2021) vas obveščamo da:

Morajo učitelji in ostali spremljevalci na vodenjih po Živalskem vrtu Ljubljana izpolnjevati PCT pogoj (negativni rezultat samotestiranja ne zadošča). Prav tako morajo udeleženci programov upoštevati vse splošne ukrepe za preprečevanje širjenja virusa (nošenje maske v notranjih prostorih, razkuževanje rok, medsebojna razdalja…).

V kolikor učitelji spremljevalci PCT pogoja ne bodo imeli izpolnjenega, skupine ne bomo sprejeti na vodenje. V tem primeru si vrt lahko ogledate samostojno (brez vodnika), saj za samostojni ogled pogoj PCT ni potreben.

Uprava ZOO Ljubljana
V ZOO Ljubljana pripravljamo učne ure - enoruno vodenje.  V sklopu enournega vodenja vam omogočamo neposreden stik z nekaterimi manjšimi, udomačenimi, prostoživečimi živalmi, večje živali pa vodeno opazujemo v njihovih ogradah. Enourno vodenje je namenjeno organiziranim skupinam vseh starosti.

 

Podrobnosti

 

V okviru učne ure dosežemo in osvojimo učne cilje zapisane v učnih načrtih pri predmetih Spoznavanje okolja, Naravoslovje in Tehnika, Naravoslovje,  Biologija ter pri izbirnem predmetu Organizmi v naravnem in umetnem okolju. Na ta način sodelujemo z učiteljem pri razlagi in podajanju nove učne snovi, kot tudi pri samem utrjevanju znanja.

 

Cena

Vstopnina po veljavnem ceniku,

Doplačilo za vodenje v višini 1 € na udeleženca (vrtci, osnovne šole, srednje šole in fakultete).

Doplačilo za vodenje v višini 2,5 € na udeleženca (druge organizirane skupine kot so taborniki, skavti, podjetja, družine, ...).

 

10% popust za skupine nad 10 oseb.

 

Rezervacije

Informacije na narocila@zoo.si ali po telefonu 01 24 42 180.

Pravno obvestilo o ravnanju z osebnimi podatki.

 

Način plačila

Na blagajni živalskega vrta. 

 

Trajanje programa

Program izvajamo vse leto. Trajanje od 45 do 55 minut.

 

Število udeležencev

V eno skupino sprejmemo najmanj 8 oseb ziroma največ 28 oseb.

 

 

Lepo vabljeni!

 

Enourno vodenje