Photo animal Photo animal Photo animal
Photo mask
Odprti smo:
Oktober 9:00 do 18:00
November 9:00 - 17:00
Izobraževalne table o risih

Projekt Dinaris:

Dinaris
Projekt je potekal med leti 2007 in 2009. Sodelovanje pri upravljanju, ohranjanju in raziskovanju dinarske populacije risa je potekalo čezmejno. 

Cilji projekta so bili: Spoznati slovensko populacijo risov, njihove težave in odnos slovenske javnosti do njih. Veliki plenilci za preživetje potrebujejo velika lovišča, vsakodnevno ali sezonsko pa prepotujejo velike razdalje zaradi iskanja hrane, spolnih partnerjev ali umikanja v nezasedene teritorije. Živali ne poznajo državnih meja, zato risi pogosto prehajajo med Slovenijo in Hrvaško, saj so njihov dom strnjeni gozdovi Dinaridov, ki se razprostirajo na območju obeh držav. Zato je bilo potrebno vzpostaviti čezmejno mrežo partnerstev  na območju severnih Dinaridov, ki je pripomogla k  dolgoročni ohranitvi visoke naravne vrednosti življenjskega okolja risov. 


Dinaris

Projekt 3lynx:

3Lynx
Projekt poteka od leta 2017 in bo potekal do leta 2020. Vključuje monitoring, upravljanje in vključevanje interesov deležnikov na območju treh populacij. 

Cilj projekta je: povezati čim več območij evrazijskega risa in zagotoviti poenoteno in skupno upravljanje ter spremljanje. Risi v Evropi ne živijo enakomerno porazdeljeni, pač pa v vedno manjših skupinah, ki zaradi izginjanja in razdrobljenosti njihovega življenjskega prostora med seboj pogosto ne prihajajo več v stik. To lahko privede do parjenja v sorodstvu, kar najprej privede do osiromašenega genskega materiala, nato pa tudi do slabše zmožnosti razmnoževanja, čemur smo priča v Sloveniji. Zato je namen tega projekta uskladitev metod proučevanja, spremljanja, upravljanja ter ohranjanja evrazijskega risa, pri čemer pa je potrebno sodelovanja različnih pristojnih organizacij na območju treh populacij risa v Evropi na območju petih držav. 


3Lynx


LIFE Lynx: 

Life lynxProjekt poteka od leta 2017 in bo potekal do leta 2024. Namen projekta je reševanje risa v Dinaridih in jugovzhodnih Alpah pred izumrtjem z doselitvijo nesorodnih živali iz karpatske populacije v Slovenijo in na Hrvaško. Risi bodo doseljeni tudi v alpski prostor z namenom, da se ti dve sosednji populaciji bolje povežeta in bo izmenjava genov še boljša. K reševanju in upravljanju populacije risa bodo pristopili na znanstven način. Znanje, ki ga bodo pridobili, bo vključeno v upravljavske načrte in druge strateške dokumente za varovanje in ohranjanje risa.

Če želiš biti del zgodbe o reševanju risa se lahko vključiš v Lokalno posvetovalno skupino. Pošlji elektronsko sporočilo na life.lynx.eu@gmail.com. Več na https://www.lifelynx.eu/ !


Life lynx


Izobraževalne table o risih