Photo animal
Photo mask
Otvoritev nove ambulante Zavetišča za zapuščene živali Ljubljana, četrtek 16. julij 2020
15.07.2020

Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana je bilo kot prvo v Sloveniji ustanovljeno na svetovni dan živali - 4. oktobra 2002. Ustanovila ga je Mestna občina Ljubljana za lastne potrebe oskrbe zapuščenih hišnih živali predvsem psov in mačk. Mesto Ljubljana je kmalu za tem z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt dalo zavetišče v upravljanje javnemu zavodu Živalski vrt. 

Otvoritev nove ambulante Zavetišča za zapuščene živali Ljubljana, četrtek 16. julij 2020

OTVORITEV NOVE AMBULANTE ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA, četrtek 16. julij 2020

Zavetiška dejavnost v Sloveniji letos polnoletna

Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana je bilo kot prvo v Sloveniji ustanovljeno na svetovni dan živali - 4. oktobra 2002. Ustanovila ga je Mestna občina Ljubljana za lastne potrebe oskrbe zapuščenih hišnih živali predvsem psov in mačk. Mesto Ljubljana je kmalu za tem z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt dalo zavetišče v upravljanje javnemu zavodu Živalski vrt.
Čeprav v neprimerljivo skromnejših pogojih kot danes, je Zavetišče Ljubljana vsako leto sprejelo in oskrbelo več kot 2.000 zapuščenih živali, kar je četrtina vseh zapuščenih živali v Sloveniji. V osemnajstih letih so jih oskrbeli že več kot 32.000. Skrbnikom so vrnili več kot 5.000 izgubljenih živali, več kot 10.000 živalim pa so poiskali nov dom. V zavetišču so oskrbeli in v okolje vrnili tudi več tudi kot 11.000 prosto živečih mačk. Več v spodnjih povezavah...


Fotografije prostorov nove ambulante

Fotografije otvoritve nove ambulante z župani

Sporočilo za javnost Otvoritev nove ambulante

Program dneva odprtih vrat

Več o zavetišču in živalih, ki iščejo nov dom