Photo animal
Photo mask
Mednarodni dan enrichmenta 2023
14.11.2023

12. 11. bomo praznovali Mednarodni dan Enrichmenta, kjer si boste lahko čez cel dan ogledali popestritve pri nekaterih naših živalih! To so trenutki, ko so naše živali najbolj aktivne in skoraj vedno ponudijo polno zabavnih trenutkov tako, da tega ne gre zamuditi!


ŠIMPANZ ob 9.30

AZIJSKI SLON ob 10h 
INDIJSKI ZEBU ob 11h

AZIJSKI LEV ob 13h

RJAVI MEDVED ob 13:30

MORSKI LEV ob 15h

SAJMIRI ob 15:45
Živali v živalskem vrtu spodbujamo k izražanju njihovega naravnega vedenja. Proces imenujemo obogatitev življenjskega prostora, ki pa ga dosežemo na različne načine. V grobem delimo štiri glavne vrste obogatitve oziroma pristope. To so način pokladanja hrane, senzorična obogatitev, novi predmeti in urejenost njihovega bivalnega prostora. Vsi so pripravljeni z namenom živali spodbujati, da počne stvari, ki bi jih počela v naravi, kot na primer spanje, počitek, raziskovanje, negovanje, iskanje hrane, pitje, označevanje teritorija, spolno vedenje, socialna interakcija, igra itd. Pomembno je tudi, da to počne na način, ki je čimbolj podoben naravnemu.

Pri pokladanju hrane je pomembno, da podaljšamo čas hranjenja, spodbujamo iskanje in tudi uporabo čutov, ki so temu namenjeni. Pri senzorični obogatitvi je pomembno, da se žival sreča z raličnimi senzoričnimi spremembami, ki zaposlijo njihve čute in um ter tudi potrebo po gibanju, raziskovanju. Novi predmeti spodbujajo razmišljanje, igro, lahko gibanje in uporabo prostora ali celo interakcije v skupini. 

Obogatitev ni nujno draga. Da pa je učinkovita, mora biti nova in raznolika, predvsem pa namenjena določeni vrsti in cilju, ki ga hočemo doseči, zato je nujno dobro poznavanje vedenja, ki je značilno posamezno živalsko vrsto.

Eden od pristopov, ki zaposli njihov vsakdan je tudi trening živali, ki ni nujno, da spodbuja vrsti specifično vedenje, včasih tudi, je pa vseeno psihofizična zaposlitev in okrepi zaupanje med oskrbnikom in živaljo. Na ta način živali prostovoljno sodelujejo pri na primer tehtanju, premeščanju v drug del ograde ali transportni boks, nekatere tudi pri odvzemu krvi in mnogih drugih veterinarskih pregledih.

Mednarodni dan enrichmenta 2023