Photo animal
Photo mask
Dan tigrov 2022
26.07.2022

Največji mački sveta, ki jo prepoznamo po progasto obarvanem kožuhu in veliki glavi z najprej usmerjenimi očmi, je človek posvetil poseben dan – 29. julij, mednarodni dan tigrov. Prvič smo ga praznovali leta 2010. Namenjen je ozaveščanju ljudi po vsem svetu o ohranjanju tigra ter promociji projektov, ki potekajo za njihovo ohranitev v naravnem okolju. Tudi letos ga bomo v ZOO Ljubljana obeležili s posebnimi delavnicami, ki se jih obiskovalci lahko brez doplačil udeležite v soboto, 30., in v nedeljo, 31. julija 2022 od 10. do 12. ter od 16. do 18. ure.

Dan tigrov 2022

Tigri so izredno pomembni, saj kot specializirani plenilci pomagajo ohranjati ravnovesje. Plenijo divjad, ki objeda zelišča, grmovje in drevesa. Brez zadostnega števila tigrov se divjad preveč namnoži in z objedanjem povzroči škodo, zaradi katere se poruši naravno ravnovesje določenega okolja.  

Število divjinskih tigrov se je od začetka 20. stoletja zmanjšalo za več kot 95 %. Danes v divjini živi le okoli 3.900 tigrov šestih različnih podvrst, zato so se znašli na samem robu preživetja. Z delovanjem različnih ohranitvenih programov, ki so odvisni predvsem od donacij, se v zadnjih letih njihova številčnost v naravnem okolju ponovno veča.

Razlogi za upadanje števila tigrov so zelo različni. Ljudje jih nelegalno lovijo in trgujejo z njihovimi telesnimi deli, ki se uporabljajo v tradicionalni kitajski medicini. Človek je naravno okolje tigra uporabil za kmetijstvo, industrijo in naselja. Ostalo je le še 7 % prvotnega okolja, kjer so včasih živele te velike mačke. Ponekod jih ogrožajo podnebne spremembe, ki povzročajo dvig morske gladine in poplavljanje njihovega življenjskega okolja. Širijo se tudi nalezljive bolezni, za katere pogosto ne morejo odkriti vzroka in povzročijo pogin mnogih tigrov. Zaradi zmanjšanja njihovega števila se je zmanjšala njihova genska raznolikost, kar ima lahko dolgoročen vpliv na populacije, ki se zato počasneje odzivajo in prilagajajo na spremembe v okolju. Ogrožajo jih tudi motnje zaradi dejavnosti lokalnega prebivalstva in množičnega turizma ter konflikti z ljudmi v živinorejskih okoljih. Premalo je sredstev za učinkovito infrastrukturo, ki bi odvračala tigre od naselij in jih tako zavarovala ter za projekte ohranjanja tigrov v naravnem okolju.

Pri ozaveščanju o problematiki tigra sodelujejo številne mednarodne organizacije, med njimi Svetovni sklad za naravo - WWF, Mednarodna fundacija za dobro počutje živali - IFAW, Smithsonian Inštitut in Evropska zveza živalskih vrtov in akvarijev - EAZA. Mednarodne organizacije sodelujejo z lokalnimi vladami, ki so jih uspele prepričati, da so zakonsko zaščitile tigre. Tudi zato se je zaustavilo upadanje populacije tigra in ponekod njihovo število ponovno narašča.

V naravnem okolju tigrov poteka več projektov, ki si prizadevajo za njihovo ohranitev. Naravovarstveniki kupujejo gozd, pogozdujejo, izobražujejo lokalno prebivalstvo, kako živeti s tigrom v okolju ter divje lovce preusmerjajo v turistično dejavnost.

Prav vsak lahko pomaga s širjenjem in deljenjem informacij o problematiki tigra v naravnem okolju tudi na družabnih omrežjih, saj je ozaveščanje izrednega pomena. Divjinskega tigra lahko tudi simbolično posvojite ali pa pomagate zbirati sredstva za projekte, ki si prizadevajo k njihovi ohranitvi.


Letošnje leto (2022), je kitajsko leto tigra.


Ko ohranjamo tigra, ohranjamo tudi njegov življenjski prostor in s tem vse rastlinstvo in živalstvo na njegovem območju. Če ohranimo gozdove, da bodo v njih preživeli tigri, jih bomo ohranili tudi za nas, ljudi.

 

Termin: sobota in nedelja, 30. in 31. julij 2022 od 10. do 12. ter od 16. do 18. ure.

Program ob mednarodnem dnevu tigrov:

  • Tiger – azijski kralj živali
  • Vloga tigrov v naravnem okolju in njihova ogroženost