Photo animal
Photo mask
Navadni jelen
15.05.2018

Tudi v letu 2018 sta dve košuti, samici navadnega jelena, skotili mladička. Kot je pri jelenih v naravi se tudi v žviaslkem vrtu mladič skrivajo v samoti, samice pa jih obiskujejo le začasa njihovih obrokov.

Navadni jelen

Košute so breje 230 do 240 dni in skotijo običajno enega mladiča, ki ga imenujemo tudi tele. Večina telet se skoti v maju in juniju. Po približno 9 mesecih prenehajo piti mleko.